Start

Välkommen till Jämtlandsgillet i Stockholm!

Jämtlandsgillet i Stockholm bildades år 1923. Gillet har till uppgift att främja intresset för Jämtland, dess historia och kultur och att i trivsamma former bidra till god sammanhållning mellan medlemmarna.

Vi träffas några gånger per år kring varierande program. Vårt årsmöte, som kallas mot, är det viktigaste och hålls alltid i mitten av mars. I september är det alltid surströmmingsfest och därutöver förekommer andra aktiviteter som besök i intressanta miljöer och föredrag.

Närmare information om gillet finns under sökorden till vänster på sidan.

Gillet kan nås på e-post: info@jamtlandsgillet.se

Under fliken Styrelse och kontakt finns uppgifter om hur man når styrelseledamöter.