Styrelse & kontakt

Styrelse för Jämtlandsgillet i Stockholm

Ordförande
Sven Boman 08-51012863 ; 070-7785758

Övriga ledamöter
Allan Palmqvist (kassör)  073-0842876
Gunnel Boman (gillesvärdinna) 08-51012863 ; 070-8340538
Inger Vesterlund
Ulla Stridh

Revisor
Bengt Ivar Kron

Jämtlandsgillet kan också nås på e-post: info@jamtlandsgillet.se