Styrelse & kontakt

Styrelse för Jämtlandsgillet i Stockholm

Ordförande Thor-Lennart Loo:                                                                        08-870743 ; 070-7388327

Vice ordförande Sven Boman:                                                                          08-51012863 ; 070-7785758

Kassör Allan Palmqvist:                                                                                     073-0842876

Gillesvärdinna Gunnel Boman:                                                                        08-51012863 ; 070-8340538

Sekreterare Vakant

Adjungerade till styrelsen Inger Vesterlund och Ulla Stridh

Jämtlandsgillet kan också nås på e-post: info@jamtlandsgillet.se