Styrelse & kontakt

Styrelse för Jämtlandsgillet i Stockholm

Ordförande
Sven Boman

Övriga ledamöter
Allan Palmqvist (kassör)
Gunnel Boman (gillesvärdinna) 070-8340538
Inger Vesterlund
Ulla Stridh

Revisor
Bengt Ivar Kron

Förstärkning av styrelsen
Styrelsen är i behov av förstärkning. Vi uppmanar medlemmarna att komma in med förslag på lämpliga kandidater.

Jämtlandsgillet kan också nås på e-post: info@jamtlandsgillet.se