Medlemskap

Enligt stadgarna för Jämtlandsgillet i Stockholm från år 1923 är gillet en sammanslutning av personer som av födsel, giftermål eller långvarig verksamhet inom landskapet har anknytning till Jämtland.

Gillet välkomnar alla som på något sätt har anknytning till eller särskilt intresse för Jämtland. Medlemskap fås efter skriftlig ansökan till gillets styrelse. Det går också att göra ansökan med hjälp av gillets e-postadress: info@jamtlandsgillet.se

Vill du ha närmare uppgifter kan du kontakta styrelsens ledamöter på telefon, som framgår under fliken Styrelse & kontakt till vänster på sidan.