Aktiviteter

Årsmot 2024

Årsmot med middag hålls onsdagen den 20 mars på Militärsällskapet, Valhallavägen 104, Stockholm.


100-års jubileum för Jämtlandsgillet i Stockholm

Gillets 100-årsjubileum firas på restaurang Gubbhyllan på Skansen onsdagen den 15 mars 2023.


100-årsjubileum år 2023

År 2023 blir det 100 år sedan Jämtlandsgillet i Stockholm bildades. Styrelsen vill redan nu nämna att den planerar för att genomföra
ett 100 – årsjubileum på Skansen. Där hölls för övrigt årsmotet då gillet firade 90 år.


Uppdatering aktiviteter år 2021

På grund av pågående pandemi och osäkerheten när fysiska möten åter kan ske kommer inga föreningsaktiviteter att genomföras år 2021.


Aktiviteter år 2021

Styrelsen planerar för att genomföra ett årsmot år 2021, sannolikt i november, då pandemiläget förhoppningsvis tillåter detta.


Aktiviteter år 2020

På grund av Covid 19 – pandemin ställdes årsmotet den 20 mars in, liksom planerad surströmmingsfest och övrig verksamhet med medlemmar.


Surströmmingsfest 20 september 2019

Surströmmingsfesten hölls på restaurang Lilla Hasselbacken, Djurgården med närmare 60 gäster.

För underhållningen med jämtländskt tema svarade artisten Gunnel Gisslén och pianisten Stefan Hammarqvist från Östersund.

Sedvanligt lotteri hölls med fina vinster som skänkts av jämtländska företag.


Årsmot 2019

Årsmotet 2019 hålls måndagen den 1 april på restaurang Två grabbar och Kök, Sveavägen 41, Stockholm.


Årsmotet 2018 hölls den 16 mars med följande middag på restaurang Två Grabbar och Kök med drygt 60 deltagare

I samband med årsmotet utdelades Jämtlandsgillets kulturstipendium till Fia Gulliksson, gastronom, entreprenör och hedersdoktor, för särskilt värdefulla insatser för Jämtland inom matkonsten och för sitt sätt att sprida kunskap om mat från Jämtland inte bara i Sverige utan i hela världen. Fia Gulliksson höll ett mycket uppskattat kåseri om sin mångskiftande verksamhet.


Årsmot 2018

Årsmotet 2018 hålls fredagen den 16 mars på restaurang Två Grabbar och Kök, Sveavägen 41, Stockholm.


Surströmmingsfest 22 september 2017

Den traditionella surströmmingsfesten äger rum fredagen den 22 september på restaurang Jakthornet vid Tennisstadion. Närmare detaljer kommer senare.


Lunch på Militärsällskapet 5 april 2017

Jämtlandsgillets medlemmar är inbjudna att delta i fältjägarlunch på Militärsällskapet , Valhallavägen 104 den 5 april kl. 11.30. Föredrag hålls av överste Jan Mörtberg om svensk försvarspolitik i dag – en lägesrapport.


Lyckat årsmot

Vid årsmotet var ca 50 medlemmar och gäster närvarande. En god middag serverades. I samband med årsmotet delades gillets hedersmedalj ut till artisten och gymnastikdirektören Bertil Englund, född i Östersund. Han gav en uppskattad underhållning tillsammans med sin pianist. Lottdragning med fina vinster som jämtlandsföretag och privatpersoner donerat avslutade kvällen.


Årsmot 2017

Årsmotet 2017 hålls fredagen den 10 mars på restaurang Två Grabbar och Kök, Sveavägen 41, Stockholm.