Historik

Jämtlandsgillet i Stockholm bildades den 20 januari 1923 vid ett konstituerande sammanträde på Den Gyldene Freden.

Syftet var att bilda ett gille för jämtar i Stockholm till främjande av jämtländsk historia och kultur och naturligtvis för trivsel bland medlemmarna.

Den första sammankomsten bevistades av 32 medlemmar. Vid sammanträdet valdes en styrelse med följande sammansättning: intendenten Alarik Behm, ordförande, artisten Anton Genberg, byråchefen N M Nordström, direktören P M Sällström, hovrättsnotarien Gösta Vikegård och arkitekten Robert Berghagen.

Det viktigaste medlemsmötet har sedan tidigt varit det s.k. årsmotet som hålls mitten av mars i den vecka då Gregoriemarknaden i Östersund brukade hållas. Vid årsmotet bjuds ett program med i huvudsak jämtländsk anknytning samt underhållning. I samband med motet brukar en fin middag intas. År 1928 introducerades den årliga surströmmingsfesten som brukar hållas i september.

För att hedra den, som på olika områden gjort Jämtland eller gillet särskilt värdefulla tjänster, beslöt gillet år 1978 att instifta en hedersmedalj. Medaljen har hittills tilldelats ett 35-tal olika personer.

Som ett led i gillets strävan att värna om den jämtländska kulturen började gillets styrelse i mitten av 1980-talet att diskutera ett kulturstipendium till bemärkta jämtar. I november 1989 beslöt styrelserna i Jämtlandsgillet i Stockholm och dåvarande Jämtlands Folkbank att gemensamt inrätta ett kulturstipendium. Till en början delades kulturstipendiet ut årligen, vartannat år i Östersund av banken, vartannat år i Stockholm av Jämtlandsgillet. Efter sammanslagningar av banker, som bl. a. i slutet av 1990-talet ledde fram till Föreningssparbanken, drog sig banken ur samarbetet beträffande stipendiet. Jämtlandsgillet beslöt dock att på egen hand fortsätta med utdelning av kulturstipendiet. Av ekonomiska skäl kom dock utdelning att begränsas till vartannat år. Totalt har kulturstipendiet delats ut ett 20-tal gånger.

Utförlig presentation av gillets historia finns i Gilleskrönikan 1923-1998, författad av J.Arvid Sundin.