Årsmotet 2018 hölls den 16 mars med följande middag på restaurang Två Grabbar och Kök med drygt 60 deltagare

I samband med årsmotet utdelades Jämtlandsgillets kulturstipendium till Fia Gulliksson, gastronom, entreprenör och hedersdoktor, för särskilt värdefulla insatser för Jämtland inom matkonsten och för sitt sätt att sprida kunskap om mat från Jämtland inte bara i Sverige utan i hela världen. Fia Gulliksson höll ett mycket uppskattat kåseri om sin mångskiftande verksamhet.