Årsmotet 2018 hölls den 16 mars med följande middag på restaurang Två Grabbar och Kök med drygt 60 deltagare

I samband med årsmotet utdelades Jämtlandsgillets kulturstipendium till Fia Gulliksson, gastronom, entreprenör och hedersdoktor, för särskilt värdefulla insatser för Jämtland inom matkonsten och för sitt sätt att sprida kunskap om mat från Jämtland inte bara i Sverige utan i hela världen. Fia Gulliksson höll ett mycket uppskattat kåseri om sin mångskiftande verksamhet.

Lyckat årsmot

Vid årsmotet var ca 50 medlemmar och gäster närvarande. En god middag serverades. I samband med årsmotet delades gillets hedersmedalj ut till artisten och gymnastikdirektören Bertil Englund, född i Östersund. Han gav en uppskattad underhållning tillsammans med sin pianist. Lottdragning med fina vinster som jämtlandsföretag och privatpersoner donerat avslutade kvällen.