100-års jubileum för Jämtlandsgillet i Stockholm

2023-03-15 17:00 - 22:00

Gillets 100-årsjubileum firas på restaurang Gubbhyllan på Skansen onsdagen den 15 mars 2023.